Kontakt

Bolešovská pálenica s.r.o.

IČO 36361411

Prevádzka:

Ul. K Váhu 480

018 53 Bolešov

Tel.: 042 - 44 93 152

Mob.: 0905 254 955

E-mail: bolesovskapalenica@gmail.com (ohľadne informácií o pálení a termínoch prosíme využite telefonický kontakt)

Dostupnosť: viď mapa nižšie

v smere od D1,Nemšovej: z kruhového objazdu pri Nemšovej odbočte vpravo (smer Pruské, cesta 507), v obci Bolešov na prvej odbočke odbočte vpravo (odbočka je vpravo hneď za tabuľou obce), po cca 500 m na križovatke odbočíte VĽAVO (smerom naspäť do obce - rieku Váh neprechádzate)

v smere od Dubnice nad Váhom: priame spojenie mostom ponad kanál, a mostom ponad Váh. Keď prejdete most ponad Váh tak odbočte hneď VPRAVO, nachádzame sa hneď na začiatku obce Bolešov

v smere od PU, IL, Pruské: v obci Bolešov, pri Cykloservise odbočte VĽAVO, nachádzame sa na konci tejto ulice/obce. 

Broskyňa