Informácie o nás
Pestovateľská pálenica ovocia sa nachádza v obci Bolešov 3 km od Dubnice nad Váhom.
Od roku 2004 spracováva ovocné kvasy od drobných pestovateľov zo širokého okolia.
Pálenica je plynofikovaná, dve samostatné technologické súpravy s obsahom destilačných kotlov 300 a 600 litrov.
Prečerpávanie kvasu prebieha pomocou vodokružnej vývevy.
Spracovanie množstva 300 l kvasu trvá približne 3,5 hodiny a 600 l kvasu 5,5 hodín.
Minimálne množstvo kvasu na pálenie je 250 litrov..
Menšie množstvo kvasu je možné vypáliť v prípade spojenia dvoch pestovateľov.
 
Sme držiteľmi akreditovaného osvedčenia s celoštátnou platnosťou: Senzorické hodnotenie alkoholických nápojov - destilátov.
 
V prípade záujmu Vám zabezpečíme dovoz kvasu do pálenice.
 
Rozšírili sme služby zákazníkom a preto ponúkame prečerpanie kvasu z Vašich nádob do našich prostredníctvom čerpadla. Táto služba výrazne prekládku uľahčuje, zrýchľuje a je zdarma. 

Poskytujeme poradenstvo pri zakladaní ovocných kvasov.
Zmeriame Vám obsah cukru v kvase refraktomerom a následne určíme optimálny termín pálenia.

Spracovanie kvasov zo skorého ovocia prebieha v mesiacoch júl až september, ďalšieho ovocia v mesiacoch október až máj.
Rada na záver: Na pálenie používajte výhradne zrelé, čisté ovocie bez listov, trávy, hliny, konárov a príznakov hniloby a plesní.

Čerešňa