Nová akcia

26.07.2010 14:04

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.